Stretnutie rodín

Trnavská arcidiecéza, v rámci podujatia Svetové stretnutie rodín Rím 2022, pozýva na arcidiecézne stretnutie rodín pod názvom „Rodina na ceste k svätosti“. Podujatie sa uskutoční v sobotu 2. júla 2022 vo farnosti Križovany n/Dudváhom. Ponúkame vám program stretnutia a srdečne všetkých pozývame.

Continue Reading

Národné stretnutie mládeže T22

V júli 2022 sa pod záštitou Rady pre mládež a univerzity KBS uskutoční Národné stretnutie mládeže T22. Stretnutie sa bude konať v dňoch 28. – 31. júla 2022 v Trenčíne.

Prihlasovanie sa začína 22.2.2022. Pre účastníkov je pripravený zaujímavý program spolu s ubytovaním a stravou. Prvých 222 prihlásených môže tento balíček získať za cenu 22 eur. V ďalších predajných vlnách bude suma narastať. Bližšie informácie je možné nájsť na webovej stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk, kde možno takisto nájsť aj materiály k prebiehajúcej duchovnej príprave na stretnutie – s názvom „VÝŠINY“.

Continue Reading

Ďakovná púť do Ríma

Slovenskí biskupi pozývajú veriacich na púť do Ríma, na ktorej chcú spoločne poďakovať za minuloročnú návštevu pápeža Františka na Slovensku (12.-15. september 2021). Audiencia pre slovenských pútnikov u Svätého Otca bude vo Vatikáne v sobotu 30. apríla 2022

Informácie ponúka TK KBS, kliknite tu.

V ten istý deň plánujú slovenskí biskupi sláviť s pútnikmi spoločnú svätú omšu v Bazilike sv. Petra. Bližšie informácie budú zverejňované priebežne. Na púť je možné cestovať napríklad s katolíckou televíziou LUX, alebo sa zorganizovať v rámci vlastnej farnosti či spoločenstva, taktiež individuálnou formou.

Pútnikov prosíme, aby sa zaregistrovali prostredníctvom stránky navstevapapeza.sk, a tak si rezervovali zadarmo lístky na audienciu.

 Aktuálne podmienky vstupu do Talianska možno nájsť na webovej stránke ministerstva zahraničných vecí SR.

Tešíme sa na vás a spoločné stretnutie so Svätým Otcom.

Pozdravujú vás a žehnajú vám slovenskí otcovia biskupi.

Continue Reading

Svetový deň chorých

Na sviatok Panny Márie Lurdskej 11. februára, slávime aj 30. svetový deň chorých, ktorý ustanovil pápež sv. Ján Pavol II. v roku 1992. Pozývame všetkých chorých, skôr narodených, chorobou a bolesťou skúšaných ľudí k sláveniu Eucharistie, pri ktorom udelíme aj Sviatosť pomazania chorých.

Pri tejto príležitosti sa veriacim našej arcidiecézy prihovára trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch listom, ktorý prikladáme nižšie.

Prihovor-Trnavskeho-arcibiskupa-k-svetovemu-dnu-chorych

Continue Reading

Likvidácia lepry

Likvidácia lepry je spoločenstvo pomocníkov misijných leprosárií. Toto spoločenstvo bolo založené pred 29 rokmi ako československíá organizácia, ktorej zmyslom bolo a je podporovať liečbu lepry a turberkulózy v krajinách tretieho sveta. V súčasnosti podporuje chod dvoch nemocníc sv. Jozefa v Indii, lieči lepru a tuberkulózu v Libérii a Tanzánii a realizuje sociálnu rehabilitáciu v Bolívii, Brazílii a Kolumbii.

Celý svet v súčasnosti prechádza situáciami, na ktoré nikto nebol pripravený. Mnohí z nás čelia nielen zdravotnými, ale aj existenčnými problémami. Ako nám však pripomína pápež František: „V deň súdu nebudeme súdení podľa našich názorov, ale podľa miery súcitu s druhými.“

Logo organizácie Likvidace lepry tvorí srdce a kríž. Tieto dva symboly vyjadrujú aj cieľ práce misionárov. Srdce predstavuje lásku k blížnemu, lásku k človeku, ktorý je v núdzi a potrebuje pomoc. Kríž symbolizuje Krista a jeho učenie.

Príjemcovia pomoci LL sú predovšetkým tí najúbohejší medzi úbohými. Ľudia, ktorí sa dnes stretávajú s leprou, bývajú často napádaní, stigmatizovaní a vylučovaní zo spoločnosti. Info o forme pomoci je uvedené nižšie.

Continue Reading

Oživenie tradície

Pred niekoľkými rokmi sa podujali naše mladšie mamičky a ženy oživiť starú tradíciu, ktorá sa spájala s dobou Adventu. Práve v tomto čase sa podľa svedectva pamätníkov piekli oblátky k vianočným sviatkom. Väčšinou si túto milú aktivitu zobral na starosť miestny učiteľ v obci a s pomocou detí, ktoré rozniesli oblátky do každého domu, priniesli kúsok radosti všetkým ľuďom. V našej farnosti sme ponúkali oblátky počas podujatia pod názvom Náš Advent vždy v tretiu adv. nedeľu. Žiaľ, aj v tomto roku sa spoločné podujatie pre pandémiu Covid-19 nemohlo uskutočniť. A tak si každý záujemca mohol za dobrovoľný príspevok zobrať domov krehké a chutné prekvapenie. Obetavé ženy všetko pripravili svojpomocne s tým, že výnos z akcie venujú pre potreba nášho kostola sv. Lukáša. V tomto roku sa vyzbieralo z dobročinnej akcie spolu 381,25 eur. I touto cestou chceme poďakovať všetkým obetavým ľuďom za čas a iniciatívu, ale i vám všetkým, ktorí ste si boli ochotní podporiť toto dielo dobrovoľným príspevkom.

Tohoročný Advent už končí, ale veríme, že mnohým aj táto aktivita priniesla radosť do srdca pri spoločnej príprave a taktiež mnoho príjemných zážitkov, ktoré môžu byť povzbudením a inšpiráciou aj pre ostatných.

Všetkým obyvateľom našej obce a celej našej farnosti želáme požehnané, pokojné, radostné a milostiplné vianočné sviatky a do nového roku veľa Božieho požehnania.

Continue Reading