POMOC TRPIACEJ CIRKVI – ČERVENÁ STREDA

Pápežská nadácia ACN Slovensko pozýva k spomienke na prenasledovaných kresťanov za ich vieru na celom svete. Dňa 23. novembra 2022, v stredu organizuje deň modlitieb pod názvom ČERVENÁ STREDA. Viac sa o celej akcii môžete dozvedieť v nasledujúcom informačnom bloku. Krátke video si môžete pozrieť tu.

Continue Reading

TRNAVSKÁ NOVÉNA 2022

V nedeľu 13. novembra 2022 začína tradičná slávnosť Trnavskej novény. Prinášame vám podrobný program slávnosti s rozpisom bohoslužieb a duchovných aktivít. Sv. omše je možné sledovať prostredníctvom televízie LUX.

Continue Reading

Biskupi reagujú: Európsky parlament nemá kompetenciu v otázke abortu

Brusel 8. júla (TK KBS) Nie je v kompetencii Európskeho parlamentu (EP) legislatívne vstupovať do otázky interrupcie, ktorá nepatrí do jeho kompetencie, upozornila Komisia biskupských konferencií Európskeho spoločenstva (COMECE). Vo vyhlásení s podpisom jej generálneho sekretára vyjadrila znepokojenie nad prijatím rezolúcie EP o práve na potrat.

Vo vyhlásení vydanom dnes 8. júla generálny sekretár COMECE o. Manuel Barrios Prieto vyjadril poľutovanie nad prijatím rezolúcie B9-0367/2022 s názvom „Rozhodnutie Najvyššieho súdu USA o zrušení práva na potrat v USA a potreba ochrany práva na potrat a zdravia žien v EÚ“. Rezolúcia „otvára cestu k odklonu od všeobecne uznávaných ľudských práv a skresľuje tragédiu potratov pre matky v ťažkostiach,“ uvádza sa vo vyhlásení. V jeho texte ďalej čítame:

„Musíme pracovať na väčšej jednote Európanov, nie vytvárať zvýšené ideologické bariéry a polarizáciu. Musíme podporovať tehotné matky a sprevádzať ich pri prekonávaní ťažkostí v problematických situáciách.

Uprednostňovanie zaradenia potratov do Charty základných práv Európskej únie v kontexte možnej revízie zmlúv EÚ môže vážne ohroziť šance takéhoto reformného procesu a zároveň zintenzívniť konfrontácie medzi našimi spoluobčanmi a medzi členskými štátmi.“

Európsky parlament by nemal vstupovať do takej oblasti, akou je abort, ktorá je mimo jeho kompetencie, ani sa miešať do vnútorných záležitostí demokratických krajín v EÚ či mimo EÚ. Podporovaním radikálnych politických agend  ohrozuje základné práva, vrátane slobody myslenia, svedomia a náboženstva, slobody slova, slobody zhromažďovania, a poškodzuje spoločenskú súdržnosť.

Dávanie priority začleneniu abortu do Charty základných práv Európskej únie, v kontexte možnej revízie Zmlúv EÚ, môže vážne ohroziť šance takéhoto reformného procesu, keď zintenzívňuje konfrontácie medzi našimi spoluobčanmi a medzi členskými štátmi.“

Pripomeňme, že COMECE v rovnakom duchu reagovalo už v júni na uznesenie EP, v ktorom sa tzv. „bezpečný prístup k interrupcii“ označoval za „právo“.

Continue Reading

Stretnutie rodín

Trnavská arcidiecéza, v rámci podujatia Svetové stretnutie rodín Rím 2022, pozýva na arcidiecézne stretnutie rodín pod názvom „Rodina na ceste k svätosti“. Podujatie sa uskutoční v sobotu 2. júla 2022 vo farnosti Križovany n/Dudváhom. Ponúkame vám program stretnutia a srdečne všetkých pozývame.

Continue Reading
1 2 3 5