Rok rodiny AMORIS LAETITIA

Svätý Otec František vyhlásil Rok rodiny Amoris laetitia. Ponúkame vám rôzne podnety a informácie k prežívaniu Roku rodiny.

Bratislava 13. apríla (TK KBS) Rada KBS pre rodinu zverejnila v spolupráci s TV LUX prvé video katechézy k Roku rodiny Amoris laetitia. Sprevádza v nich pápež František. 

Prostredníctvom programu 10 videí o kapitolách apoštolskej exhortácie Amoris laetitia, nás Svätý Otec pozýva kráčať spolu a znovuobjaviť rodinu ako dar napriek všetkým problémom, prekážkam a výzvam, ktorým musí dnes čeliť. Katechézy je možné nájsť na stránke rodina.kbs.sk .

Osobitný Rok rodiny Amoris laetitia vyhlásil v Nedeľu Svätej rodiny 27. decembra 2020 Svätý Otec František. Začal sa pri príležitosti slávnosti sv. Jozefa (19. marca 2021). Rok reflexie nad Amoris laetitia vyvrcholí v júni 2022, keď sa bude v Ríme konať 10. svetové stretnutie rodín.  

Rok sv. Jozefa platí od 8. decembra, presne 150 rokov od vyhlásenia svätého Jozefa za patróna celej Cirkvi pápežom Piom IX. v roku 1870.


Rok rodiny – KRÁČAŤ spolu – 1. video

Rok rodiny – Amoris Laetitia: v tomto čase pandémie, či už žijeme sami alebo vo veľkých rodinách, všetci sme pozvaní byť jeho súčasťou. V pastoračných aktivitách, ktoré komunity, farnosti a diecézy z celého sveta organizujú, aby sme kráčali spolu aj v tých najťažších chvíľach. Nastal čas rodín. Svätý Otec nás bude na tejto ceste sprevádzať. Video na stránke YouTube si môžete prehrať tu.


Rádio LUMEN prináša počas Roka rodiny katechézy Ladislava Csontosa

Banská Bystrica 23. arpíla (TK KBS) 19. marca 2021 sa začal rok reflexie nad odkazom synody o rodine, ktorý pápež František zhrnul v posynodálnej apoštolskej exhortáci Amoris laetitia – Radosť lásky. Rok rodiny „Amoris laetitia“ je iniciatívou pápeža Františka, prostredníctvom niekoľkých duchovných, pastoračných a kultúrnych návrhov.

Skúsenosť pandémie zdôraznila centrálnu úlohu rodiny ako domácej cirkvi a dôležitosť komunitných väzieb medzi rodinami. Takéto väzby robia z Cirkvi autentickú „rodinu rodín“ (Amoris laetitia, 87). Rodina si zaslúži rok osláv, aby mohla byť umiestnená v centre angažovanosti a starostlivosti o ňu zo strany každej pastoračnej a cirkevnej skutočnosti.

Pri tejto príležitosti sme pre vás v spolupráci s jezuitom prof. Ladislavom Csontosom pripravili krátke úvahy o rodine a vzťahoch v jej vnútri. Ako budovať svoju rodinu? Ktoré kroky viery by sme v rodine mali robiť spoločne? Čo si myslí pápež a Cirkev o úlohe rodín v dnešnom svete? Dozviete sa to v našom vysielaní vždy v sobotu o 15:50 h. Krátke úvahy o rodine budú dostupné aj v textovej podobe na webe lumen.sk.

Úvahy o rodine nadväzujú na manželské katechézy

50 úvah o manželstve už priniesol predchádzajúci projekt manželských katechéz, ktoré pripravil tiež prof. Ladislav Csontos. Viaceré vydania sa dotkli citlivých tém vzájomného odpúšťania si. Autor povzbudení pre manželov sa nebránil ani konfrontácii s modernými trendmi a chúlostivými záležitosťami v rodine. Reč bola aj o obývačke a sledovaní televízie, neželanom tehotenstve, zdravotne postihnutom dieťati v rodine alebo o rozvedených katolíkoch, ktorí žijú v novom nesviatostnom manželstve… Nové krátke úvahy o Amoris laetitia sú pokračovaním pôvodného cyklu. K manželským katechézam sa môžu záujemcovia vrátiť vo webovom archíve Rádia LUMEN a tiež v textovej podobe na internetovej stránke rádia alebo tu.


Rok rodiny – RODINA VO SVETLE BOŽIEHO SLOVA – 2. video

Ponúkame vám ďalšie video z projektu Rok rodiny. K nahliadnutiu tu.


Spoločná modlitba rodiny je najpevnejšie puto

Predstavujeme príhovor vladyku Cyrila Vasiľa, predsedu Rady pre rodiny pri KBS, v rámci osláv Dňa rodiny. Príhovor je inšpiráciou ako sa rodina môže stávať domácou cirkvou. Príspevok si môžete pozrieť tu.


Rok rodiny – KAŽDÉ MANŽELSTVO MÔŽE BYŤ SVETLOM V TEMNOTE SVETA – 3. video

Pripravuje sa v poradí 3. video k téme rodiny. Publikované bude čoskoro.


PÁPEŽ PÍŠE MANŽELOM

Denník POSTOJ v sekcii Svet kresťanstva zo dňa 27. januára 2002 prináša článok Pápež píše manželom / Žite svoje povolanie s nadšením. Vaša misia sa nekončí doma.

Článok prinášame v plnom znení.

Čo v sebe skrýva osobný list, ktorý pápež František adresoval manželom po celom svete?

Klasické listy, ako sme ich poznali kedysi, sa dnes už veľmi nenosia. Kedy naposledy sme taký list dostali alebo napísali? A koľkokrát sme dostali list od samotného pápeža?

Odpoveď bude možno prekvapivá: naposledy nám pápež napísal 26. decembra, na sviatok Svätej rodiny. Práve v tento deň Svätý Otec zverejnil veľmi osobný, pútavý, hutný a obsažný list, adresovaný primárne manželom, ktorý je možné prečítať na jeden hlt.

Blízkosť otca

Výnimočnosť tohto listu potvrdzujú slová hneď z úvodu: „Drahí manželia a manželky celého sveta! Pri príležitosti Roku rodiny Amoris laetitia sa na vás obraciam, aby som vám v tejto veľmi zvláštnej dobe vyjadril svoju lásku a blízkosť.“

Pápež zdôrazňuje dva dôležité motívy, pre ktoré vzal do rúk pero: Rok rodiny, ktorý ustanovil od 19. marca 2021 do 26. júna 2022, a pandémia.

Ako píše: „Vždy som sa modlil za rodiny, no počas pandémie, ktorá ťažko skúša všetkých a zvlášť tých najzraniteľnejších, sa modlím ešte viac. Zdá sa, že pandémia a samotný Rok rodiny majú svoj súvis. Akoby Rok rodiny bol podmienený samotnou pandémiou. Doba, ktorú prežívame, ma vedie k tomu, aby som s pokorou, láskou a prijatím pristupoval ku každému človeku, každému manželskému páru a každej rodine v situácii, ktorú práve prežíva.“

Vidíme, že práve rodina bola a je v čase pandémie tou najskúšanejšou, no aj najviditeľnejšou časťou spoločnosti. V čase, keď sa musela nutne obmedziť aktivita mnohých inštitúcií, akosi viac zasvietila rodina samotná. Možno preto Rok rodiny s toľkými iniciatívami, možno preto list manželom.

Živý a prítomný v každom okamihu života manželov

Ten, kto si list prečíta, odkryje v ňom kúsok otca, ktorý v sebe nesie starosť o rôzne stavy. S láskou spomína na mladých, ktorí sa pripravujú na manželstvo, na seniorov, na rodiny zdravé i krehké.

Celý list, ktorý má sotva štyri strany, je pretkaný jednou kľúčovou témou: témou prítomnosti Krista v živote manželov. Túto pravdu vyplývajúcu zo sviatosti manželstva pápež prízvukuje každému páru, ktorý má pri písaní pred očami: „Povolanie do manželstva je povolaním riadiť malú loďku, niekedy na rozbúrenom mori nestabilnú, no vďaka sviatosti bezpečnú. Nezabúdajme však, že vďaka sviatosti manželstva je Ježiš na tejto loďke prítomný. Stará sa o vás, zostáva s vami na vlnami rozkolísanej lodi po celý čas.“

Ako možno čítať ďalej, nejde len o prítomnosť v tých lepších rokoch či dobrých dňoch, lebo Ježiš je „živý a prítomný v každom okamihu vášho života. Boh vás vždy sprevádza a bezpodmienečne vás miluje. Nie ste sami!“

Kristova sila sa prejavuje v slabosti

V osobitnej pasáži sa pápež prihovára párom, ktorých spolužitie počas karantény bolo mimoriadne náročné, i tým, ktorí zažili rozpad vzťahu. S otcovskou blízkosťou dopĺňa: „Týmto párom by som tiež rád vyjadril svoju blízkosť a lásku.“

Zároveň ich povzbudzuje: „Len keď sa zveríte do Pánových rúk, budete schopní dokázať to, čo sa zdá nemožné. Cesta spočíva v uvedomení si svojej krehkosti a bezmocnosti, ktorú prežívate v mnohých situáciách, ktoré vás obklopujú, ale zároveň v istote, že takto sa prejaví Kristova sila vo vašej slabosti (porov. 2 Kor 12, 9). Práve uprostred búrky totiž apoštoli spoznali Ježišovo božstvo aj kráľovskú moc a naučili sa mu dôverovať.“

Otvoriť sa Kristovi a budovať s ním vzťah

Ježiš je prítomný v každom sviatostnom manželstve. Preto ako prvú a najdôležitejšiu úlohu pápež manželom odporúča nechať Ježiša nastúpiť do lode, spoločne upierať svoj pohľad na Ježiša.

Ako hovorí: „Kristus prebýva vo vašom manželstve a čaká, že mu otvoríte svoje srdcia, aby vás mohol podoprieť silou svojej lásky ako učeníkov na lodi. Naša ľudská láska je slabá, potrebuje silu Ježišovej vernej lásky.“

Nejde však len o teoretické či abstraktné rady, pápež je veľmi priamy a konkrétny, aj v tom, ako budovať tento vzťah: „Nehanbite sa spoločne si kľaknúť pred Ježišom v Eucharistii, aby ste našli pár chvíľ pokoja. Môžete sa tiež večer pred spaním nahlas pomodliť krátku spoločnú modlitbu, s Ježišom prítomným medzi vami.“

Manželstvo a jeho misia

Jeden z najpútavejších obsahov pápežovho listu je téma misie, ktorá vyplýva zo sviatosti manželstva. Misiu pritom nechápe ako niečo vzdialené a odtrhnuté od reality, ale ako jednoduché zobrazovanie lásky Krista v láske manželov. Vychádza tak z definície sviatosti manželstva, v ktorom sa láska muža a ženy stáva obrazom lásky Krista k Cirkvi.

Ako poznamenáva, táto misia sa žije na rôznych miestach – v rodine, vo farnosti i na pracoviskách. To najzákladnejšie zobrazovanie a to najdôležitejšie svedectvo sa deje pred deťmi: „Aké dôležité je pre mladých ľudí, aby na vlastné oči videli lásku živého Krista, prítomnú v láske manželov, ktorí svojím konkrétnym životom svedčia o tom, že láska navždy je možná!“ 

Misia manželov sa však nekončí doma. Pápež poznamenáva, že manželia majú tiež prevziať iniciatívu vo svojom farskom a diecéznom spoločenstve prostredníctvom svojich návrhov a kreativity. Zdá sa, že túto úroveň misie chce pápež akcentovať vo väčšej miere: „Povzbudzujem vás k tomu, aby ste boli aktívni v Cirkvi, zvlášť v oblasti pastorácie rodín.“

Misia manželov sa však nekončí ani vo farnosti. Pápež manželom prízvukuje: „Vaším poslaním je meniť spoločnosť svojou prítomnosťou na pracoviskách.“

Manželia po boku pastierov

Pápež sa v liste vracia k svojej viackrát akcentovanej téme spoločnej misijnej zodpovednosti kňazov a manželov: „Ide najmä o to, aby manželia po boku pastierov kráčali s inými rodinami, aby pomáhali slabším, aby ohlasovali, že Kristus je aj uprostred ťažkostí vždy prítomný.“

A ďalej: „Spoločná zodpovednosť za misiu si vyžaduje, aby manželia a vysvätení služobníci, najmä biskupi, plodne spolupracovali pri starostlivosti a ochrane domácich cirkví.“

Týmto len potvrdzuje učenie Cirkvi, ktoré zdôrazňuje, že sviatosť manželstva a sviatosť kňazstva kráčajú spolu, lebo patria do tej istej kategórie sviatostí služby spoločenstvu (porov. KKC 1534).

Žiť svoje povolanie s nadšením

Obsahom misie manželov nie sú žiadne výnimočné úkony. Aj tu pápež vsádza na jeho často opakovanú tému radosti. Preto opakuje aj manželom: „Žite svoje povolanie s nadšením. Nikdy nedovoľte, aby vaše tváre boli smutné alebo pochmúrne; váš manžel alebo manželka potrebujú váš úsmev. Vaše deti potrebujú váš povzbudivý pohľad. Vaši kňazi a ostatné rodiny potrebujú vašu prítomnosť a vašu radosť: radosť, ktorá pochádza od Pána! Toto je základná misia každého manželstva v Cirkvi i vo svete: žiť svoje povolanie s nadšením.“

Ako každý dobrý otec, aj pápež má nachystaných zopár praktických rád, ktoré môžu v čase pandémie pomôcť jeho deťom žiť lepšie. A tak povzbudzuje manželov: nenechajte sa premôcť únavou; rozvíjajte dialóg v rodine; proste Svätú rodinu o dar lásky; prečítajte si spoločne chválospev na lásku i jeho vysvetlenie v exhortácii Amoris laetitia; učte sa kultúre slov „smiem?“, „ďakujem“ a „prepáč“; keď sa hneváte, vezmite toho druhého za ruku a prinúťte ho usmiať sa; budujte kultúru stretnutia; majte „tvorivú odvahu“, akú ukázal svätý Jozef.

Spoločné čítanie premieňa

Koľkokrát sme dostali list od pápeža? Tento krátky list nás doslova pozýva: Vezmi a čítaj. Rozjímaj. Doma, v rodine, s manželom pri vínku, na stretku, so svojím kňazom…

List na stránke denníka Postoj je k nahliadnutiu tu.