Baltazár Szabó, SDB

       

      

                               Kňaz misionár salezián Baltazár Szabó

Drahí spolubratia,

S  hlboko zarmútenou dušou  vám  oznamujem  správu o smrti spolubrata

kňaza Baltazára SZABO

ktorý zomrel ako päťdesiatročný 27. júna o 20.10 hod. Nezabudnuteľný spolubrat sa  narodil v Novej Dale (teraz Dulovce), v provincii Nitra, v Československu 21. októbra 1912, Gašparovi a Agnese Kajanovej.  V ten istý deň bol pokrstený.  V rokoch 1918-26 navštevoval  osem  tried základnej školy v obci.  Potom prerušil  školu, aby pomáhal rodičom v poľnohospodárskej práci. V roku 1929 z túžby stať sa  kňazom pokračoval v  štúdiu  na gymnáziu, ktoré navštevoval v Nových Zámkoch. V roku 1931 ho postihla veľká  bolesť straty  matky. V roku 1932 prvýkrát  nastúpil do  saleziánskeho domu v Šaštíne, kde navštevoval tretí ročník gymnázia a zložil verejnú skúšku v Malackách. V roku 1933 anjel smrti opäť navštevuje rodinu a vytrhuje z jej náručia otca. Osirelý cítil, že teraz sú tu preňho už don Bosco a  saleziánska rodina… Aby nasledoval svoje povolanie, v roku 1933 odišiel do  Juhoslávie do Ľubľany a potom do Verzeju ako syn Márie. Aby urobil  noviciát,  nadriadení ho poslali do Villa Moglia (Taliansko), kde sa vložil pod otcovskú starostlivosť Dona Marcella Joyeusaza.  Saleziánom sa stal 3. septembra 1936 a túžil nasledovať svoje misionárske povolanie, čo sa mu splnilo:  bol pridelený k tejto Misii Ratburi (Siam), kam prišiel 24. októbra 1936.  Po absolvovaní  filozofického štúdia absolvoval stáž  v  tom istom študentskom dome ako zdravotník a v ďalších úlohách, ktoré vykonával s najväčšou starostlivosťou. V roku 1941 odišiel do Šanghaja (Čína), aby študoval teológiu. 29. januára 1945 prijal sviatosť kňazstva.

Po skončení vojny,  20. augusta 1946, sa na svoju veľkú radosť mohol vrátiť do Siamu.  Pracoval s mládežníckou horlivosťou  na dvoch misijných staniciach Bangtan a Don Mottanoi.  V apríli 1951 bol pridelený do seminára Bang Nok Khuek ako prefekt; neskôr  mal na starosti aj kresťanov v Ratburi: v tejto pozícii zostal až do svojej smrti.

Milovaný zosnulý trpel vrodenými polycystitídami v oboch obličkách. Začiatkom  júna tohto roku  ho  vážna kríza presvedčila o potrebe chirurgického  zákroku. Operácia bola ťažká a namáhavá: všetko však viedlo k dôvere, že všetko dopadne dobre.  V skutočnosti sa spolubrat cítil lepšie, spokojný a vďačný za to, čo  pre neho lekári urobili.  Bohužiaľ, na šiesty  deň po operácii sa objavili príznaky urémie a koniec prišiel takmer bleskovo rýchlo. J.E. Mons.   Carretto, apoštolský vikár, za účasti direktora a rôznych spolubratov a kresťanov,  mu udelil pomazanie chorých.   Inšpektor, okamžite privolaný, bežal k lôžku zomierajúceho: tak prišiel aj Don Provera, jeho dávny riaditeľ po mnoho rokov, a iní spolubratia študentátu Hua Hin, zatiaľ čo  sprievod  kresťanských žiakov  našich škôl sa na  chvíľu  zastavil v blízkosti umierajúceho, aby mu dal posledný pozdrav.   Prišli aj  spolubratia a miestni kňazi  z neďalekých  miest.  Celý  27. jún bol dlhou aróniou: pre všetkých,  ktorí  boli jej svedkami, bola hlbokou lekciou utrpenia, ktorú znášal so svätým odovzdaním: o  20.10 hod.  jeho  silné srdce prestalo biť. Boli pri ňom najdôstojnejší pán inšpektor Don Mario Ruzzeddu, dolupodpísaný a niekoľko kresťanov. Jeden z nich, hneď ako zaregistroval zosnutie farára,  pobozkal jeho tvár a nohy a povedal, že všetko, čím  je a čo mal, dlžil svojmu nezabudnuteľnému pastierovi, a plakal hlboko pohnutý.

Telo, oblečené do kňazských rúch, bolo vystavené vo farskom kostole .  Hoci už bolo jedenásť hodín večer, dá sa povedať, že väčšina kresťanov bola stále okolo tela na modlitbu svätého ruženca za zosnulého. Dňa 28. ráno inšpektor slúžil spievanú omšu v prítomnosti zosnulého, za prítomnosti biskupa, mnohých veriacich a  celej rodiny diecéznych sestier „Pomocníčok“, ktorým tak slúžil v spovednej službe. Pán inšpektor vyjadril slová hlbokej sústrasti za zosnulého.

Nasledujúce  ráno nasledovala dlhá a smutná procesia viac ako 1000  žiakov a celého kresťanstva a mnohých  nekatolíckych  priateľov, ktorí  sprevádzali telo zo  školy do prístavu. Tam ho  veľká loď  previezla do Bang Nok Khuek. Keďže bolo 29. júna, sviatok Božského  Srdca, pohreb sa konal až o štvrtej hodine popoludní. Predsedal mu J.E. Mons.  biskup,  za prítomnosti všetkých našich mladých z našich škôl Ratburi a Bang Nok Khuek, seminaristov v plnom rozsahu a mnohých kresťanov z viacerých osád, ktorí si pamätali horlivosť a pokoru zosnulého. Skôr než bola rakva,  ktorú na pleciach nosili    učitelia školy v Ratburi, umiestnená v blízkosti tiel J.E. Mons.  Pasottiho a Dona De Munari, J.E. Mons.  Carretto adresoval posledný pozdrav zosnulému a vyjadril hlbokú  sústrasť  všetkým za vážnu  stratu,  ktorú utrpela naša misia, pričom zdôraznil veľkú  obetu misionára, ktorý sa za 26 rokov misie  nikdy nevrátil do svojej vlasti a ktorého radosť spočívala v skrytej a nezištnej práci.

Jeho starý direktor don Silvio Provera mi  pri vyjadrení sústrasti písal: „Pamätám si vieru a vrúcnu zbožnosť dona Szaba:  breviár v kostole  pred  Najsvätejšou Sviatosťou.  Veľkorysosť pri vysluhovaní svätých služieb a jemnosť pri pomoci  spolubratom v ich potrebách. Horlivý voči požiadavkám predstavených:  príkladná statočnosť pri  znášaní protirečení a ťažkostí,  ktoré sa nevyhnutne vyskytujú na ceste náboženského  života.“

Mons. Carretto cítil viac ako ktokoľvek iný odchod nezabudnuteľného spolubrata,  ktorý mu bol mnoho rokov, pri zakladaní Ratburiho  diela,  pravým bratom, pripraveným na čokoľvek,  plným pokory, poslušnosti a jemnosti v každodennom kontakte.

Drahí spolubratia, vynechávam odkazy na mnoho ďalších vynikajúcich vlastností dobrého saleziána. Jeho pracovitá a nesebecká pokora ho mohla veľmi utešovať pri  jeho návrate k Bohu. Don Bosco, pošli veľa pokorných a pracovitých spolubratov do tejto misijnej krajiny.              

Modlite sa za tento tak skúšaný dom, za zvýšenie dorastu nášho diecézneho seminára a za tých, ktorí sa zasľubujú.

v svätom don Boscovi

DON ALBINO PONCHIONE direktor

                              

                

 

 

 

                                                                           

Don-B.-Szabo_lettera-mortuaria

You may also like

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *