Baltazár Szabó, SDB

       

      

                               Kňaz misionár salezián Baltazár Szabó

Nezabudnuteľný brat sa narodil  21. októbra 1912 v obci Nová Ďala (Dulovce), okres Nitra v Českoslovenku.

V tom istom dni bol aj pokrstený.

Rodičia Gašpar a Agnesa r. Kajanová mali 6 detí: Máriu, Veroniku, Baltazára, Ľudovíta, Melichara a Gašpara.

V rokoch 1918 – 26 navštevoval osem rokov základnú školu. Potom školu prerušil a pomáhal rodičom pri poľnohospodárskych prácach.

Prechovával v sebe túžbu stať sa kňazom, preto v roku 1929 pokračoval v štúdiu na gymnáziu v Nových Zámkoch.

Rok 1931 bol pre neho ťažkou skúškou, prežíval veľkú bolesť zo straty matky.

V r. 1932 prvýkrát vstúpil do saleziánskeho domu Šaštíne, kde navštevoval tretie gymnázium a podrobil sa verejnej skúške v Malackách.

V r. 1933 anjel smrti opäť navštívil ich rodinu a vytrhol im otca z jeho blízkosti. Zostal sirotou, vnútorne pociťoval, že don Bosco a jeho Saleziáni sú teraz jeho rodinou.

V 1933. odcestoval do Juhoslávie, do Ľubľany a potom do Verzeju ako syn Marie. Vstúpil do noviciátu a nadriadení ho poslali do Villa Moglia (Italia) kde sa dostal pod otcovskú starostlivosť Dona Marcella Joyeusaza.

3. septembra 1936 sa stal Saleziánom a požiadal o svoje misijné povolenie: bol určený do Ratburi (Siam) kam prišiel 24. októbra 1936. Po absolvovaní filozofického kurzu absolvoval stáž v dome študentov, ako zdravotný asistent. Stáž urobil bez problémov.

V r. 1941 odišiel do  Šanghaja (Čína) študovať- učiť teológiu.

29. januára 1945 prijal Svätý presbyterát (kňazskú vysviacku).

Po vojne, 20. augusta 1946 sa s veľkou radosťou mohol vrátiť do Siamu. Pracoval s mladíckou horlivosťou na dvoch misijných staniciach, Bangtan a don Mottavoi.

V apríli 1951 bol pridelený do seminára v Bang Nok Khuek ako prefekt; neskôr bol tiež poverený kresťanstvom v Ratburi: v tejto pozícii zostal až do svojej smrti .

Náš zosnulý milovaný misionár trpel vrodenou polycystitídou v oboch obličkách. Začiatkom júna tohto roku ho vážna stav presvedčil o potrebe operácie. Operácia bola ťažká a namáhavá: všetko však viedlo k presvedčeniu, že prebehla dobre. Spolubratník sa cítil lepšie, šťastný a vďačný za to, čo pre neho lekári urobili. Bohužiaľ, na šiesty deň po operácii sa objavili príznaky uremie a koniec prišiel takmer bleskovo rýchlo.

 H. E. Pan Carretto apoštolský vikár, zastupujúci riaditeľa a rôznych spolubratov a kresťanov, zažíval extrémnu nečinnosť.  Pán inšpektor, ktorý bol urýchlene privolaný, bežal k lôžku umierajúceho muža: Prišiel aj mr. Don Provera, mnohoročný bývalí riaditeľ, a ďalší spolubratnici študujúci v Hua Hin.

 Proces kresťanských žiakov našich škôl sa na chvíľu zastavil v blízkosti umierajúceho muža, aby mu dal poslednú pozdrav na rozlúčku. Prišli aj spolubratia a miestni kňazi z neďalekého plagasu.

 Celý 27. jún bol veľkou agóniou: hlboká lekcia utrpenia, ktorá pretrvala svätým príkladom, pre všetkých, ktorí boli svedkami: jeho silné srdce prestalo biť.

Stalo sa to o 20:10 hod., dna 27 júna.Mal 50 rokov.

Po jeho boku bol s Rev.mo pán inšpektor Don Mario Ruzzeddu dolu podpísaný a niekoľko kresťanov. Jeden z nich, hneď ako si všimol smrť farára, pobozkal jeho tvár a nohy a povedal, že všetko, čo bol a mal ,dlhoval svojmu nezabudnuteľnému pastierovi, a plakal v hlbokých emóciách.

Telo, pokryté kňazskými plášťami, bolo vystavené vo farskom kostole. Hoci to už bolo 23,00 hod.možno povedať, že väčšina kňazov bola stále okolo mrtvého a modlili sa svätý ruženec.

Dňa 28. ráno, mr. Inšpektor slúžil omšu za mŕtvého v prítomnosti Biskupa a mnohých veriacich,celej rodiny diecéznych sestier „Pomoc kresťanov“, z ktorých tak veľmi profitoval v službe spovedí. Pán inšpektor vyjadril slová hlbokej sústrasti za zosnulého.

 Nasledujúce ráno, dlhý a smutný sprievod viac ako 1000 žiakov a celého kresťanstva a mnohých nekatolíckych priateľov sprevádzal telo zo školy na mólo.Tam ho veľká loď dopravila do Bang Nok Khuek.

 Na 29. júnovom sviatku Najsvätejšieho Srdca sa o 4 p.m. konal pohreb, ktorého predsedal H. E. Msgr. Biskup, aby predstavili všetkých našich mladých ľudí a dievčatá z našich škôl Ratburi a Bang Nok Khuek,seminaristov v plnom rozsahu, a mnohých kresťanov z niekoľkých rezidencií, ktorí si pamätali horlivosť a pokoru zosnuleho.

Predtým, ako bola rakva, ktorú niesli na pleciach učitelia zo školy Ratburi, umiestnená v blízkosti tiel H. E. Pan gr. Pasotti a Don De Munari, H.E. Pan Carretto vyslovil posledný pozdrav zosnulemu a vyjadrila hlbokú sústrasť všetkým za veľkú stratu, ktorú utrpela naša misia,a tiež zdôrazňujúc veľkú obetu misionára, ktorý sa za 26 rokov misie nikdy nevrátil do svojej vlasti a ktorý cítil radosť v skrytej a nezištnej práci.

  Jeho starý riaditeľ Don Silvio Provera poslal kondolencie: „Z Dona Szaba si pamätám vieru a horlivú zbožnosť: breviár v kostole  pred  SS.   Mo Sacramento. Veľkorysosť pri odovzdávaní sa tej istej službe a chuť pri pomoci spolubratníkom v ich potrebách. Posadnutý túžbami svojich nadriadených: príkladná statočnosť pri znášaní neúspechov a ťažkostí, ktoré sa nevyhnutne vyskytujú na ceste jeho náboženského života.“

   Pan Carretto sa cítil dotknutý viac ako ktorýkoľvek iný ,odchod nezabudnuteľného spolubrata, ktorý bol po mnoho rokoch v základoch ratburiho práce skutočným bratom, pripraveným na čokoľvek, plný pokory, poslušnosti a ochoty v každodennom kontakte.

   Drahí spolubratia, vynechávam odkazy na mnoho ďalších vynikajúcich vlastností dobrého Saleziána. Jeho pracovitá a nesebecká pokora ho veľmi utešila pri jeho návrate k Bohu. Nech don Bosco pošle do tejto krajiny misie mnoho pokorných a pracovití spolubratov.

   Modlite sa za tento dom, ktorý sa tak snažil, za zvýšenie našeho diecézneho semináru a za tých, ktorí vyznávajú.

                                                       /Nekrológ/

                                                                                                         In Don Bosco Santo Aff.mo

                                                                                 DON ALBINO PONCHIONE

                              

                

 

 

 

                                                                           

Don-B.-Szabo_lettera-mortuaria

You may also like

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.