Kostol svätého Lukáša

Rímskokatolícky kostol svätého Lukáša sa nachádza v obci Dulovce, okres Komárno. Kostol svätého Lukáša evanjelistu bol postavený v roku 1872, ale ešte ani v roku 1911 nebol kostol konsekrovaný. Ako uvádza chronostikon na veži, budova bola obnovená v roku 1983. Je to jednoloďová stavba s rovným uzáverom presbytéria, vežou vstavanou do štítového priečelia a pristavanou sakristiou. V 60. rokoch 20. storočia boli stropy a klenby doplnené ďalšími nástennými malbami. Nad vchodom do lode je organový chór podoprený dvoma liatinovými stĺpmi a pekným kovaným zábradlím. Na hlavnom oltári z roku 1873 je obraz sv. Lukáša z roku 1873, po bokoch sú sochy Ježišovho a Máriinho srdca. Bočný oltár lurdskej Panny Márie pochádza z čias stavby kostola. Kazateľnica s baldachýnom a parapetom s reliéfnou výzdobou pochádza z čias stavby kostola. Krstiteľnicu z červeného mramoru daroval kostolu v roku 1875 Pavol Szabó. Je tu aj drevený polychrómový reliéf Piety a drevený kríž s korpusom. V predsieni pod vežou sú dve sväteničky z červeného mramoru z čias stavby kostola. Prvý organ získala farnosť v roku 1873 zo zbierky farníkov a milodarov, terajší organ pochádza z roku 1896 z milodarov Novoďalčanov žijúcich v Amerike