SYNODA – Cirkev: spoločenstvo, participácia a misia

Svätý Otec František slávnostne otvoril v Ríme synodálnu cestu pod názvom „Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, participácia a misia“ a pozýva všetkých veriacich, farské spoločenstvá a jednotlivé miestne cirkvi, aby sa vydali na túto cestu v celej Cirkvi od 17. októbra 2021. Nižšie prinášame pozvanie zapojiť sa do synody od konferencie biskupov Slovenska (KBS).

Všetky zaujímavé a podnetné informácie o tomto diele môžete nájsť na stránke www.synoda.sk