ARCHÍV OZNAMOV

Gaudete

Nedela-GAUDETE

III.-ADV.-NEDELA-A-2022

SVIECA-POKOJA

II.-ADV.-NEDELA-A-2022

SVIECA-PROROKOV

ADVENT-niekolko-podnetov

I.-ADV.-NEDELA-A-2022

XXXIV.-NEDELA-C-2022-23.57.20

XXXIII.-NEDELA-C-2022

XXXII.-NEDELA-C-2022

XXXI.-NEDELA-C-2022

XXX.-NEDELA-C-2022

XXIX.-NEDELA-C-2022

XXVIII.-NEDELA-C-2022

XXVII.-NEDELA-C-2022

XXVI.-NEDELA-C-2022

XXV.-NEDELA-C-2022

XXIV.-NEDELA-C-2022

XXIII.-NEDELA-C-2022

XXI.-NEDELA-C-2022

XX.-NEDELA-C-2022

XIX.-NEDELA-C-2022

XVIII.-NEDELA-C-2022

PORCIUNKULA-2022-FRANTISKANSKY-KOSTOL-NOVE-ZAMKY

XVII.-NEDELA-C-2022

XVI.-NEDELA-C-2022

Put-Topolcianky-2022-A4

XV.-NEDELA-C-2022

XIV.-NEDELA-C-2022

XIII.-NEDELA-C-2022

XII.-NEDELA-C-2022

NAJSVATEJSEJ-TROJICE-C-2022

ZOSLANIE-DS-C-2022

VII.-VELK.-NEDELA-C-2022

VI.-VELK.-NEDELA-C-2022

V.-VELK.-NEDELA-C-2022

IV.-VELK.-NEDELA-C-2022

Na-svojom-101

II.-VELK.-NEDELA-C-2022

II.-VELK.-NEDELA-C-2022

VELKONOCNA-NEDELA-C-2022

KVETNA-NEDELA-C-2022

V.-POST.-NEDELA-C-2022

IV.-POST.-NEDELA-C-2022

Rim-dakovna-put-28.4.-2.5.RIM-ZBER-Vied

Rim-dakovna-put-bus-bez-NJ-27.4_

III.-POST.-NEDELA-C-2022

II.-POST.-NEDELA-C-2022

I.-POST.-NEDELA-C-2022

VIII.-NEDELA-C-2022

VII.-NEDELA-C-2022

VI.-NEDELA-C-2022

V.-NEDELA-C-2022

IV.-NEDELA-C-2022

III.-NEDELA-C-2022

II.-NEDELA-C-2022

KRST-PANA-C-2022

II.-NEDELA-PO-NAR.-PANA-C-2022

SV.-RODINY-C-2021

IV.-ADVT.-NEDELA-C-2021

III.-ADV.-NEDELA-C-2021

I.-ADV.-NEDELA-C-2021

XXXIV.-NEDELA-B-2021

XXXIII.-NEDELA-B-2021

XXXII.-NEDELA-B-2021

XXXI.-NEDELA-B-2021

XXX.-NEDELA-B-2021

XXIX.-NEDELA-B-2021

XXVIII.-NEDELA-B-2021

XXVII.-NEDELA-B-2021

XXVI.-NEDELA-B-2021

XXV.-NEDELA-B-2021

XXIV.-NEDELA-B-2021

XXIII.-NEDELA-B-2021

XXII.-NEDELA-B-29.8.2021

XXI.-NEDELA-B-2021

XX.-NEDELA-B-2021

XIX.-NEDELA-B-2021

XVIII.-NEDELA-B-2021

XVII.-NEDELA-B-2021

XVI.-NEDELA-B-2021

XV.-NEDELA-B-2021

XIV.-NEDELA-B-2021

XIII.-NEDELA-B-2021

XII.-NEDELA-B-2021

XI.-NEDELA-B-2021

X.-NEDELA-B-2021

NAJSV.-TROJICE-NEDELA-B-2021

ZOSLANIE-DS-NEDELA-B-2021