EKC – EXTRÉMNA KRÍŽOVÁ CESTA

V našom okrese Komárno organizuje farnosť Sv. Ondreja v Komárne EKC – Extrémnu krížovú cestu dňa 31.3.2023. Podujatie začína sv. omšou o 17.00 h v kostole Sv. Ondreja. Extrémna krížová cesta je jedna z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich duchovných aktivít na svete. Záštitu nad týmto duchovným projektom prevzal arcibiskup metropolita Košickej arcidiecézy a predseda KBS Mons Bernard BOBER.

Ako podujatie vzniklo, aké je duchovné zameranie, naplnenie a poslanie sa môžete viac dozvedieť TU

Continue Reading

Pohreb Beneditka XVI.

Pohreb emeritného pápeža Benedikta XVI., ktorý zomrel 31. decembra 2022 bude vo štvrtok 5. januára 2023. V tento deň budú na Slovensku vyvesené čierne zástavy a bude znieť zvonenie zvonov. Zvony budú zvoniť o 11.00 h. Ide o mimoriadne gesto duchovnej spoluúčasti z odchodu bývalého Petrovho nástupcu do večnosti.

Continue Reading

DEŇ ĽUDSKÝCH PRÁV

10.decembra si pripomíname slávnostné prijatie Všeobecnej deklarácie ľudských práv Valným zhromaždením OSN ako reakciu na hrôzy druhej svetovej vojny. Deklarácia stanovuje dôstojnosť každého človeka a hodnotu ľudského života na rovnakú úroveň. Sú v nej zapísané neodňateľné práva každého jednotlivca ako človeka bez rozdielu farby pleti, pohlavia, jazyka, vierovyznania či názoru. 

Sloboda myslenia, svedomia, náboženstva reprezentuje základné ľudské právo. Je ukotvené i v spomínanej Všeobecnej deklarácii ľudských práv v článku 18: “Každý má právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženstva; toto právo obsahuje aj voľnosť zmeniť náboženstvo alebo vieru, ako i slobodu prejavovať svoje náboženstvo alebo vieru, sám alebo spoločne s inými, či už verejne alebo súkromne, vyučovaním, vykonávaním náboženských úkonov, bohoslužbou a zachovávaním predpisov.“

Podľa slov splnomocnenkyne Anny Záborskej, “stále je potrebné mať na pamäti, že jedno zo základných univerzálnych ľudských práv – sloboda vierovyznania a presvedčenia – nie je dodržiavané. Je našou povinnosťou pomôcť ľuďom prenasledovaným pre vieru či presvedčenie bez ohľadu na to, o koho ide alebo kde sa bezprávie deje. Pri šliapaní po slobode vyznania nemôžeme byť ticho, nech sa to deje kdekoľvek na svete. Demokracia a solidarita sú pri riešení tohto zásadného problému kľúčové. Tí, ktorí prenasledujú ľudí pre vieru a náboženské presvedčenie, sú nepriateľmi slobody. Nie je dôležité, či sú prenasledovaní kresťania, židia, moslimovia, mormóni alebo ateisti.”

Continue Reading

POMOC TRPIACEJ CIRKVI – ČERVENÁ STREDA

Pápežská nadácia ACN Slovensko pozýva k spomienke na prenasledovaných kresťanov za ich vieru na celom svete. Dňa 23. novembra 2022, v stredu organizuje deň modlitieb pod názvom ČERVENÁ STREDA. Viac sa o celej akcii môžete dozvedieť v nasledujúcom informačnom bloku. Krátke video si môžete pozrieť tu.

Continue Reading

TRNAVSKÁ NOVÉNA 2022

V nedeľu 13. novembra 2022 začína tradičná slávnosť Trnavskej novény. Prinášame vám podrobný program slávnosti s rozpisom bohoslužieb a duchovných aktivít. Sv. omše je možné sledovať prostredníctvom televízie LUX.

Continue Reading

Biskupi reagujú: Európsky parlament nemá kompetenciu v otázke abortu

Brusel 8. júla (TK KBS) Nie je v kompetencii Európskeho parlamentu (EP) legislatívne vstupovať do otázky interrupcie, ktorá nepatrí do jeho kompetencie, upozornila Komisia biskupských konferencií Európskeho spoločenstva (COMECE). Vo vyhlásení s podpisom jej generálneho sekretára vyjadrila znepokojenie nad prijatím rezolúcie EP o práve na potrat.

Vo vyhlásení vydanom dnes 8. júla generálny sekretár COMECE o. Manuel Barrios Prieto vyjadril poľutovanie nad prijatím rezolúcie B9-0367/2022 s názvom „Rozhodnutie Najvyššieho súdu USA o zrušení práva na potrat v USA a potreba ochrany práva na potrat a zdravia žien v EÚ“. Rezolúcia „otvára cestu k odklonu od všeobecne uznávaných ľudských práv a skresľuje tragédiu potratov pre matky v ťažkostiach,“ uvádza sa vo vyhlásení. V jeho texte ďalej čítame:

„Musíme pracovať na väčšej jednote Európanov, nie vytvárať zvýšené ideologické bariéry a polarizáciu. Musíme podporovať tehotné matky a sprevádzať ich pri prekonávaní ťažkostí v problematických situáciách.

Uprednostňovanie zaradenia potratov do Charty základných práv Európskej únie v kontexte možnej revízie zmlúv EÚ môže vážne ohroziť šance takéhoto reformného procesu a zároveň zintenzívniť konfrontácie medzi našimi spoluobčanmi a medzi členskými štátmi.“

Európsky parlament by nemal vstupovať do takej oblasti, akou je abort, ktorá je mimo jeho kompetencie, ani sa miešať do vnútorných záležitostí demokratických krajín v EÚ či mimo EÚ. Podporovaním radikálnych politických agend  ohrozuje základné práva, vrátane slobody myslenia, svedomia a náboženstva, slobody slova, slobody zhromažďovania, a poškodzuje spoločenskú súdržnosť.

Dávanie priority začleneniu abortu do Charty základných práv Európskej únie, v kontexte možnej revízie Zmlúv EÚ, môže vážne ohroziť šance takéhoto reformného procesu, keď zintenzívňuje konfrontácie medzi našimi spoluobčanmi a medzi členskými štátmi.“

Pripomeňme, že COMECE v rovnakom duchu reagovalo už v júni na uznesenie EP, v ktorom sa tzv. „bezpečný prístup k interrupcii“ označoval za „právo“.

Continue Reading

Stretnutie rodín

Trnavská arcidiecéza, v rámci podujatia Svetové stretnutie rodín Rím 2022, pozýva na arcidiecézne stretnutie rodín pod názvom „Rodina na ceste k svätosti“. Podujatie sa uskutoční v sobotu 2. júla 2022 vo farnosti Križovany n/Dudváhom. Ponúkame vám program stretnutia a srdečne všetkých pozývame.

Continue Reading
1 2 3 5