KOMUNITA EMANUEL – ON JE ŽIVÝ

Komunita Emanuel pozýva na stretnutie ON JE ŽIVÝ, ktoré organizuje už 28. rok. Stretnutie bude v dňoch 13. – 15. októbra 2023. Podujatie je určené pre mladých ľudí vo veku 16 až 30 rokov v Badíne pri Banskej Bystrici. V rámci programu môžu účastníci zažiť sviatosť zmierenia, slávenie Eucharistie, meditácie, ale aj praktické workshopy, pohodu v skupinkách, či oddych s priateľmi.

Tento rok bude nosnou témou prekonávanie strachu. Ako neostať stáť na mieste? Ako robiť dobré rozhodnutia? A vôbec – kde sa v nás berie strach a ako mu odolávať?

Praktické linky:

https://www.onjezivy.sk/

https://emanuel.sk/

Continue Reading

NÁBOR SPEVÁKOV

Spevácky zbor ADOREMUS, dramaturgicky zameraný na sakrálnu hudbu vyhlasuje nábor spevákov všetkých hlasových skupín.

Požiadavky sú nasledovné: základné umelecké vzdelanie, individuálna príprava. Prihlásiť sa je možné do 30. júna 2023.

Podrobnejšie informácie nájdete na adrese www.adoremus.sk alebo na videopozvánke tu.

Continue Reading

PÚŤ DETÍ V MARIANKE

Organizátori z Bratislavskej arcidiecézy pozývajú deti aj s rodičmi a katechétmi na Púť detí do Marianky, ktorá sa uskutoční v sobotu 20. mája 2023. Témou púte bude: Krajší svet s Máriou. Bližšie informácie o púti a možnosť prihlásenia sa na stránke: https://erko.sk/putdeti/

Akcia je celodenné podujatie pre deti, ktoré má charakter púte. Koná sa v jarnom mesiaci máj. Program tvoria putovanie, piesne, katechéza a spoločná sv. omša. Misijná púť je príležitosťou poďakovať koledníkom Dobrej noviny za ich vianočnú aktivitu. eRko organizuje púte detí v spolupráci s diecézami, na ktorých území sa nachádzajú pútne miesta.

Continue Reading

EKC – EXTRÉMNA KRÍŽOVÁ CESTA

V našom okrese Komárno organizuje farnosť Sv. Ondreja v Komárne EKC – Extrémnu krížovú cestu dňa 31.3.2023. Podujatie začína sv. omšou o 17.00 h v kostole Sv. Ondreja. Extrémna krížová cesta je jedna z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich duchovných aktivít na svete. Záštitu nad týmto duchovným projektom prevzal arcibiskup metropolita Košickej arcidiecézy a predseda KBS Mons Bernard BOBER.

Ako podujatie vzniklo, aké je duchovné zameranie, naplnenie a poslanie sa môžete viac dozvedieť TU

Continue Reading

Pohreb Beneditka XVI.

Pohreb emeritného pápeža Benedikta XVI., ktorý zomrel 31. decembra 2022 bude vo štvrtok 5. januára 2023. V tento deň budú na Slovensku vyvesené čierne zástavy a bude znieť zvonenie zvonov. Zvony budú zvoniť o 11.00 h. Ide o mimoriadne gesto duchovnej spoluúčasti z odchodu bývalého Petrovho nástupcu do večnosti.

Continue Reading

DEŇ ĽUDSKÝCH PRÁV

10.decembra si pripomíname slávnostné prijatie Všeobecnej deklarácie ľudských práv Valným zhromaždením OSN ako reakciu na hrôzy druhej svetovej vojny. Deklarácia stanovuje dôstojnosť každého človeka a hodnotu ľudského života na rovnakú úroveň. Sú v nej zapísané neodňateľné práva každého jednotlivca ako človeka bez rozdielu farby pleti, pohlavia, jazyka, vierovyznania či názoru. 

Sloboda myslenia, svedomia, náboženstva reprezentuje základné ľudské právo. Je ukotvené i v spomínanej Všeobecnej deklarácii ľudských práv v článku 18: “Každý má právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženstva; toto právo obsahuje aj voľnosť zmeniť náboženstvo alebo vieru, ako i slobodu prejavovať svoje náboženstvo alebo vieru, sám alebo spoločne s inými, či už verejne alebo súkromne, vyučovaním, vykonávaním náboženských úkonov, bohoslužbou a zachovávaním predpisov.“

Podľa slov splnomocnenkyne Anny Záborskej, “stále je potrebné mať na pamäti, že jedno zo základných univerzálnych ľudských práv – sloboda vierovyznania a presvedčenia – nie je dodržiavané. Je našou povinnosťou pomôcť ľuďom prenasledovaným pre vieru či presvedčenie bez ohľadu na to, o koho ide alebo kde sa bezprávie deje. Pri šliapaní po slobode vyznania nemôžeme byť ticho, nech sa to deje kdekoľvek na svete. Demokracia a solidarita sú pri riešení tohto zásadného problému kľúčové. Tí, ktorí prenasledujú ľudí pre vieru a náboženské presvedčenie, sú nepriateľmi slobody. Nie je dôležité, či sú prenasledovaní kresťania, židia, moslimovia, mormóni alebo ateisti.”

Continue Reading

POMOC TRPIACEJ CIRKVI – ČERVENÁ STREDA

Pápežská nadácia ACN Slovensko pozýva k spomienke na prenasledovaných kresťanov za ich vieru na celom svete. Dňa 23. novembra 2022, v stredu organizuje deň modlitieb pod názvom ČERVENÁ STREDA. Viac sa o celej akcii môžete dozvedieť v nasledujúcom informačnom bloku. Krátke video si môžete pozrieť tu.

Continue Reading
1 2 3 5