Svetový deň chorých

Na sviatok Panny Márie Lurdskej 11. februára, slávime aj 30. svetový deň chorých, ktorý ustanovil pápež sv. Ján Pavol II. v roku 1992. Pozývame všetkých chorých, skôr narodených, chorobou a bolesťou skúšaných ľudí k sláveniu Eucharistie, pri ktorom udelíme aj Sviatosť pomazania chorých.

Pri tejto príležitosti sa veriacim našej arcidiecézy prihovára trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch listom, ktorý prikladáme nižšie.

Prihovor-Trnavskeho-arcibiskupa-k-svetovemu-dnu-chorych

Continue Reading

Oživenie tradície

Pred niekoľkými rokmi sa podujali naše mladšie mamičky a ženy oživiť starú tradíciu, ktorá sa spájala s dobou Adventu. Práve v tomto čase sa podľa svedectva pamätníkov piekli oblátky k vianočným sviatkom. Väčšinou si túto milú aktivitu zobral na starosť miestny učiteľ v obci a s pomocou detí, ktoré rozniesli oblátky do každého domu, priniesli kúsok radosti všetkým ľuďom. V našej farnosti sme ponúkali oblátky počas podujatia pod názvom Náš Advent vždy v tretiu adv. nedeľu. Žiaľ, aj v tomto roku sa spoločné podujatie pre pandémiu Covid-19 nemohlo uskutočniť. A tak si každý záujemca mohol za dobrovoľný príspevok zobrať domov krehké a chutné prekvapenie. Obetavé ženy všetko pripravili svojpomocne s tým, že výnos z akcie venujú pre potreba nášho kostola sv. Lukáša. V tomto roku sa vyzbieralo z dobročinnej akcie spolu 381,25 eur. I touto cestou chceme poďakovať všetkým obetavým ľuďom za čas a iniciatívu, ale i vám všetkým, ktorí ste si boli ochotní podporiť toto dielo dobrovoľným príspevkom.

Tohoročný Advent už končí, ale veríme, že mnohým aj táto aktivita priniesla radosť do srdca pri spoločnej príprave a taktiež mnoho príjemných zážitkov, ktoré môžu byť povzbudením a inšpiráciou aj pre ostatných.

Všetkým obyvateľom našej obce a celej našej farnosti želáme požehnané, pokojné, radostné a milostiplné vianočné sviatky a do nového roku veľa Božieho požehnania.

Continue Reading

Výlet do prírody

Tohoročná pokročilá jeseň je, čo do počasia, veľmi príjemná. Už niekoľko dní máme priam ideálne poveternostné podmienky. To nás pobádalo zorganizovať výlet do prírody, do neďalekého okolia. Pozývame všetkých rodičov aj s deťmi na prechádzku budúcu nedeľu popoludní. Kto by sa rád tohto podujatia zúčastnil, budeme radi ak sa prihlási do piatka 5. novembra. Snáď nám počasie ešte pár dní vydrží. A keby aj nie, a trošku by sa ochladilo, platí stará turistická múdrosť: nie je zlé počasie, len zle oblečený turista. Budeme len radi, ak sa stretnutie vydarí.

Continue Reading