Výlet do prírody

Tohoročná pokročilá jeseň je, čo do počasia, veľmi príjemná. Už niekoľko dní máme priam ideálne poveternostné podmienky. To nás pobádalo zorganizovať výlet do prírody, do neďalekého okolia. Pozývame všetkých rodičov aj s deťmi na prechádzku budúcu nedeľu popoludní. Kto by sa rád tohto podujatia zúčastnil, budeme radi ak sa prihlási do piatka 5. novembra. Snáď nám počasie ešte pár dní vydrží. A keby aj nie, a trošku by sa ochladilo, platí stará turistická múdrosť: nie je zlé počasie, len zle oblečený turista. Budeme len radi, ak sa stretnutie vydarí.

Continue Reading

Sviatok Panny Márie

Mesiac september, okrem toho, že sa začína nový šk. rok ponúka príležitosť k sláveniu viacerých sviatkov Panny Márie. Či je to už sviatok narodenia Panny Márie 8. sept., mena Panny Márie 12. sept. alebo slávnosť Sedembolestnej 15. sept. Deti našej farnosti si ju uctili vlastným darčekom. Pri tejto príležitosti blahoželáme všetkým nositeľkám mena Mária.

Continue Reading

Začíname nový šk. rok

Tohoročné leto bolo ozaj horúce a bolo veľmi veľa možností k aktívnemu oddychu, športovaniu, turistike, návšteve rôznych miest na našom Slovensku i v zahraničí. Po rôznych prestávkach v minulom „krátkom šk. roku“ prišli vytúžené prázdniny. Ale čas plynie a dni voľna končia. Pozývame všetky deti, žiakov, študentov, rodičov, ale i všetkých veriacich na slávnosť k začiatku nového šk. roku v nedeľu 5.9. o 10.00 h. Spoločne chceme prosiť pre seba i pre našu mládež o dary Božieho Ducha, aby nové výzvy k získavaniu vedomostí a duchovnému rastu využili čo najzodpovednejšie. Všetkým vyprosujeme hojnosť darov Ducha Svätého.

Continue Reading

Povzbudenie k návratu na bohoslužby

Slovenskí katolícki biskupi na 99. plenárnom zasadaní KBS povzbudzujú veriacich, aby sa všade tam, kde to podmienky umožňujú, čo najskôr vrátili k osobnej účasti na bohoslužbách. Vplyvom okolností bola táto účasť dlhý čas zakázaná alebo limitovaná. Vďaka zlepšujúcej sa situácii je však stále viac možné chrámy bez ťažkostí navštevovať. Mediálne prenosy liturgií poskytli vzácnu pomoc v pandemických časoch, nemôžu však natrvalo nahradiť osobnú prítomnosť na liturgii. Bolo by nesprávne, keby sme si na slávenia pred obrazovkami zvykli alebo sme ich pokladali za plnohodnotnú alternatívu. Na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a prikázaných sláveniach stratí svoju platnosť 30. júna 2021. Následne povinnosť účasti nebude zaväzovať veriacich, pre ktorých návšteva chrámu môže znamenať zvýšené zdravotné riziko, a samozrejme tých, ktorým prítomnosť neumožnia lokálne okolnosti, napríklad zhoršená epidemická situácia. Všetkým ostatným biskupi pripomínajú povinnosť nábožnej účasti, samozrejme, so starostlivým dodržaním platných opatrení. Kňazi nech veriacich vedú k ďalšiemu prehlbovaniu horlivosti a k chápaniu dôležitosti spoločnej oslavy Boha na liturgických zhromaždeniach.

Taktiež prijli stanovisko k tzv. reportu Matić

Na pôde Európskeho parlamentu bola predložená Správa o situácii v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia (tzv. report Matić). Slovenskí katolícki biskupi pokladajú viaceré formulácie obsiahnuté v tejto správe za celkom neprijateľné. Cirkev vždy oceňuje každé úsilie chrániť zdravie a váži si iniciatívy, ktoré osobitným spôsobom prihliadajú na zdravie a práva žien. Zároveň však v danom kontexte pokladá za neprípustné označovať zabitie nenarodeného dieťaťa ako formu zdravotnej starostlivosti, či dokonca ako ľudské právo. Život človeka musíme chrániť aj pred narodením a dieťa neslobodno svojvoľne zabiť. Biskupi preto žiadajú zachovať nedotknutú aj možnosť výhrady vo svedomí pre lekárov, ktorí odmietnu vykonať potrat. Práve rešpektovanie slobody svedomia totiž skutočne patrí medzi základné ľudské práva.

Continue Reading

Príprava k prijatiu sviatosti birmovania

Je to tak trošku symbolické. V nedeľu 23. mája slávime v tomto roku slávnosť Turíc. Zároveň chceme touto slávnosťou začať prípravu k prijatiu sviatosti birmovania v našej farnosti. V priebehu troch týždňov, do nedele 13. júna je možné sa prihlásiť, aby sme po náležitých organizačných opatreniach mohli realizovať stretnutia a aktivity v rámci rastu v kresťanskej zrelosti. Nevieme, akým spôsobom do nášho zámeru zasiahne prípadná tretia vlna pandémie, preto by sme radi ešte do konca tohto šk. roku urobili prvé stretnutia birmovancov.

Evanjelista Ján píše: Posledný, najvzácnejší deň sviatkov, Ježiš si zastal a hlasno zvolal: “Ak je niekto smädný, nech príde ku mne a nech pije! A z vnútra toho, kto uverí vo mňa, potečú rieky živej vody, ako hovorí Písmo.” Povedal to o Duchu, ktorého mali prijať tí, čo uverili v neho… Jn 7, 37-39

Continue Reading