ADVENTNÉ STRETNUTIE PRI KAPUSTNICI

V predvečer, na vigíliu 4. adventnej nedele sa naša farnosť rozhodla zorganizovať, po covidovej prestávke, adventné stretnutie pri kapustnici. Na úvod podujatia sme sa zjednotili v krátkej modlitbe, kňaz požehnal kapustnicu i prítomných a chrámový zbor obohatil program o vianočnú koledu. Vďaka obetavosti organizátorov a všetkých dobrovoľníkov, za čo im patrí nesmierna vďaka, bolo stretnutie veľmi úspešné. Už počas celého adventného obdobia naše šikovné mladé ženy a matky piekli vianočné oblátky a pripravovali rôzne predmety, vianočné dekorácie, perníčky a malé prekvapenia. Veľký úspech mali oblátky s potlačou nášho kostola sv. Lukáša. Aj keď bolo dosť chladno, všetkých iste zohriala vynikajúca kapustnica varená tradične v kotli a neskutočne chutný horúci punč. Mal veľký úspech a jeho nealkoholická verzia chutila aj deťom. V tomto roku bolo pre prítomných pripravené aj prekvapenie, tombola s hlavnou cenou, ktorým bol živý kapor.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pripravili krásnu atmosféru a svojou prítomnosťou prišli podporiť toto milé podujatie. Prikladáme pár fotografií. Viac si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Continue Reading

Svetový deň chorých

Na sviatok Panny Márie Lurdskej 11. februára, slávime aj 30. svetový deň chorých, ktorý ustanovil pápež sv. Ján Pavol II. v roku 1992. Pozývame všetkých chorých, skôr narodených, chorobou a bolesťou skúšaných ľudí k sláveniu Eucharistie, pri ktorom udelíme aj Sviatosť pomazania chorých.

Pri tejto príležitosti sa veriacim našej arcidiecézy prihovára trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch listom, ktorý prikladáme nižšie.

Prihovor-Trnavskeho-arcibiskupa-k-svetovemu-dnu-chorych

Continue Reading

Oživenie tradície

Pred niekoľkými rokmi sa podujali naše mladšie mamičky a ženy oživiť starú tradíciu, ktorá sa spájala s dobou Adventu. Práve v tomto čase sa podľa svedectva pamätníkov piekli oblátky k vianočným sviatkom. Väčšinou si túto milú aktivitu zobral na starosť miestny učiteľ v obci a s pomocou detí, ktoré rozniesli oblátky do každého domu, priniesli kúsok radosti všetkým ľuďom. V našej farnosti sme ponúkali oblátky počas podujatia pod názvom Náš Advent vždy v tretiu adv. nedeľu. Žiaľ, aj v tomto roku sa spoločné podujatie pre pandémiu Covid-19 nemohlo uskutočniť. A tak si každý záujemca mohol za dobrovoľný príspevok zobrať domov krehké a chutné prekvapenie. Obetavé ženy všetko pripravili svojpomocne s tým, že výnos z akcie venujú pre potreba nášho kostola sv. Lukáša. V tomto roku sa vyzbieralo z dobročinnej akcie spolu 381,25 eur. I touto cestou chceme poďakovať všetkým obetavým ľuďom za čas a iniciatívu, ale i vám všetkým, ktorí ste si boli ochotní podporiť toto dielo dobrovoľným príspevkom.

Tohoročný Advent už končí, ale veríme, že mnohým aj táto aktivita priniesla radosť do srdca pri spoločnej príprave a taktiež mnoho príjemných zážitkov, ktoré môžu byť povzbudením a inšpiráciou aj pre ostatných.

Všetkým obyvateľom našej obce a celej našej farnosti želáme požehnané, pokojné, radostné a milostiplné vianočné sviatky a do nového roku veľa Božieho požehnania.

Continue Reading