Príprava k prijatiu sviatosti birmovania

Je to tak trošku symbolické. V nedeľu 23. mája slávime v tomto roku slávnosť Turíc. Zároveň chceme touto slávnosťou začať prípravu k prijatiu sviatosti birmovania v našej farnosti. V priebehu troch týždňov, do nedele 13. júna je možné sa prihlásiť, aby sme po náležitých organizačných opatreniach mohli realizovať stretnutia a aktivity v rámci rastu v kresťanskej zrelosti. Nevieme, akým spôsobom do nášho zámeru zasiahne prípadná tretia vlna pandémie, preto by sme radi ešte do konca tohto šk. roku urobili prvé stretnutia birmovancov.

Evanjelista Ján píše: Posledný, najvzácnejší deň sviatkov, Ježiš si zastal a hlasno zvolal: “Ak je niekto smädný, nech príde ku mne a nech pije! A z vnútra toho, kto uverí vo mňa, potečú rieky živej vody, ako hovorí Písmo.” Povedal to o Duchu, ktorého mali prijať tí, čo uverili v neho… Jn 7, 37-39

You may also like

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *